Top

Disclaimer

Algemeen
Schuring Aanhangers (Kamer van Koophandel 5228114), verleent u hierbij toegang tot de webshop www.tourmaster.nl en nodigt u uit het aangebodene te kopen. Schuring Aanhangers behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid
Schuring Aanhangers spant zich in om de inhoud van tourmaster.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op de website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Schuring Aanhangers.
Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op tourmaster.nl geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Schuring Aanhangers. Gebruikers kunnen zelf inhoud plaatsen op de website. Schuring Aanhangers oefent hierop geen voorafgaande controle of redactionele toezicht uit, maar zal klachten over gebruikersinhoud serieus onderzoeken en waar nodig ingrijpen. Neem hiervoor contact met ons op via het contactformulier

Voor op de website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Schuring Aanhangers nimmer aansprakelijkheid aanvaarden

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Schuring Aanhangers en haar licentiegevers. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Schuring Aanhangers, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders is aangegeven.

Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.