Top

Nederlandse wegbelijning

Nederlandse wegen - strepen, belijning en maximumsnelheid.
Aan de hand van de belijning is niet altijd een duidelijk op te maken op wat voor categorie weg je rijdt en welk bijbehorend (snelheids)gedrag bij de betreffende weg past. In de toekomst moeten op de meeste wegen kenmerken worden aangebracht die duidelijk maken welk gedrag van de bestuurders wordt verlangd. Onderstaand een verklaring en uitleg van de wegen en de belijning en een overzicht van de toegestane maximumsnelheid op de Nederlandse wegen voor de verschillende voertuigen en combinatie van voertuigen.

Belijning en strepen van de (toekomstige) weg categorieën in Nederland
Houd wel altijd rekening met verkeersborden die -al dan niet tijdelijk- een andere maximumsnelheid aangeven

  Doorgetrokken kantstrepen, maximumsnelheid 100 km/u.
Doorgetrokken middenstrepen, inhalen is verboden
Groene vulling in het midden benadrukt dat je hier maximaal 100 km/u mag rijden

Welke verkeersdeelnemers mag je hier verwachten:
Wel: auto's vrachtauto's en motoren
Niet: landbouwvoertuigen, brommobielen, bromfietsers, fietsers en voetgangers.
   
Doorgetroken kantstrepen, maximumsnelheid is 100 km/u.
Onderbroken middenstreep, inhalen is toegestaan in veilige situaties
Groene vulling in het midden benadrukt dat je hier maximaal 100 km/u mag rijden.

Welke verkeersdeelnemers mag je hier verwachten:
Wel: auto's vrachtauto's en motoren
Niet: landbouwvoertuigen, brommobielen, bromfietsers, fietsers en voetgangers.
   
Onderbroken kantstrepen, maximumsnelheid is 80 km/u.
Doorgetrokken middenstreep, inhalen is verboden

Welke verkeersdeelnemers mag je hier verwachten:
Wel: auto's vrachtauto's en motoren
Soms: landbouwvoertuigen en brommobielen
Niet: bromfietsers, fietsers en voetgangers
   
Onderbroken kantstrepen, maximusnelheid is 80 km/u.
Onderbroken middenstreep, inhalen is toegestaan in veilige situaties

Welke verkeersdeelnemer mag je hier verwachten:
Wel: auto's vrachtauto's en motoren
Soms: landbouwvoertuigen en brommobielen
Niet: bromfietsers, fietsers en voetgangers
   
Onderbroken kantstrepen, geen middenstreep, maximumsnelheid is 60 km/u.
Rode stroken aan de zijkanten met fietssymbool, fietsers op de fietsstrook mogen niet gehinderd worden.

Welke verkeersdeelnemers mag je hier verwachten:
Wel: alle weggebruikers
   
Onderbroken kantstrepen, geen middenstreep, maximumsnelheid is 80 km/u., alhoewel ook een maximum snelheid van 60 km/u kan gelden. Dit wordt aangegeven met een verkeersbord
Fietsers op de rijbaan of op een vrijliggend fietspad

Welke verkeersdeelnemers mag je hier verwachten:
Wel: alle weggebruikers

ANWB Verkeersveiligheid & Herkenbaarheid weg typen, klik op het ANWB logo.

Bron:
ANWB Verkeer